Home  /  Digital

SIOS maakt gebruik van zijn eigen digitale leermodule om in één beweging uw opleiding te verbeteren en uw opleidingstijd te verkorten.

In deze online modules koppelen we theorie aan examinatie en beslist u zelf over het tijdstip en locatie.

De modules mbt interne transportmiddelen wordt ingezet bij een hertraining of herattestering, meer bepaald

 • ter vervanging van het verplichte theoretische luik
 • ter voorbereiding van het verplichte theoretisch examen (mbt interne transportmiddelen)
 • in functie van sensibiliseringsopdrachten vanuit de dienst Preventie
 • in functie van jaarlijkse hertraining/bijscholing of (interne) examinatie

Deze digitale tool geeft een uitgesproken voordeel, met name

 • tijdswinst
 • geen verplaatsingen meer naar uw opleidingscentrum
 • bepalen van uw eigen leerfrequentie en leerintensiteit
 • een grotere slaagkans bij examinaties
 • mogelijkheid tot herhaling
 • activering binnen jaarlijkse sensibilisering
 • het binnentrekken van expertise "op maat"
 • het up to date zijn met de relevante wettelijke verplichtingen

Wij ontwikkelen als alternatief ook uw eigen op-maat module in functie van uw eigen organisatie, veligheid en werkcontext.