Home  /  Methodiek
open opleiding

Open opleidingen

Verschillende van onze opleidingen gaan door in ons opleidingscentrum in het Industriepark 15D te Drongen. Cursisten worden er ontvangen in groep en krijgen er opleiding vanuit de praktijk maar voorzien van de nodige theoretische background. Doorgaans volgt evaluatie, examinatie en attestering. Daarbij onderhouden we de belangrijke standaarden die ons vanuit onze kwaliteitsvisie en Q for erkenning zijn opgelegd.

Voor de praktische opleidingen interne transportmiddelen wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit één-op-één coaching, en dit zowel in de basisopleidingen, gevorderden trajecten of hertrainingen. Er wordt steeds naar gestreefd dat cursisten het overgrote deel van de tijd beschikken over een eigen toestel of dit slechts gedeeltelijk moeten delen met andere cursisten. Op die manier wordt praktijk aangenaam en leerzaam, kan elke cursist vorderen naar eigen leervermogen en betekent dit steeds een enorme tijdswinst voor het bedrijf.

Onze instructeurs zijn ervaren lesgevers die gestructureerd oordelen over de aangeleerde praktijk of ervaring. Voor elk attesteringsmoment is er een objectief verslag voorhanden dat tevens wordt gedeeld met de opdrachtgever.

in company

In company

SIOS vertrekt vanuit de situatie, het probleem of het vraagstuk bij de klant. Wij staan voor een oplossingsgerichte aanpak en cultuur waarbij we zoveel mogelijk proberen opleidingen te taxeren op maat van de klant. Samen met onze instructeur bekijken we uw vraag en geven wij u een gericht voorstel naar oplossing of aanpak hiervoor. Waar SIOS uw vraag niet kan invullen proberen wij u te helpen door u vrijblijvend partners voor te stellen uit ons brede netwerk. Maar sommige vragen zijn soms heel specifiek, op dat moment kan u beroep doen op onze jarenlange expertise of advies.