Home  /  Proces

Wij hanteren opeenvolgende stappen in de samenwerking:

OPEN OPLEIDINGEN:

 1. Elke cursist kan zich wenden tot het SIOS Opleidingsportaal en zich daar inschrijven op het voorgestelde aanbod. U kan zich tevens wenden via onze homepage en het luik "KALENDER" aanklikken. Vooraf telefonisch contact opnemen met onze verantwoordelijke Planning is een bijkomende optie.
 2. Na inschrijving wordt aan elke cursist steeds een duidelijke communicatie bezorgd omtrent alle modaliteiten van de opleidingsdag(en) (datum, uur, locatie, voorwaarden, ...)
 3. Na elke opleiding (theorie en praktijk) is er steevast een moment van evaluatie/examinatie voorzien. Hierdoor wordt een opleiding geratificeerd of ge(her)evalueerd (herattestering). Zie ook "Onze methodiek"
 4. Afhankelijk van het type opleiding wordt voorzien in een wettelijk erkend attest of getuigschrift.
 5. Cursisten kunnen er ook voor kiezen om voor sommige opleidingen het theoretische luik op eigen tempo te volgen, vooraf aan de praktijkopleiding en examinatie. Dit kan via de mogelijkheden van "SIOS Digital"

IN-COMPANY OPLEIDINGEN

 1. Intake: vooraf aan een in-company opleiding wordt steeds een moment voorzien om inhoud, context en aanpak te bepalen. Voor in-company trajecten (IC) worden de opeenvolgende stappen besproken. Specifieke vragen worden in een op-maat voorstel gegoten met bijhorende offerte
 2. Een opleiding-training wordt gegeven door ervaren lesgevers die beschikken over de nodige expertise, zij delen intern maximaal hun ervaringen
 3. Een zelf te kiezen inhoudelijk natraject waarbij optioneel wordt voorzien in verdere opvolging of coaching
 4. Een standaard natraject waarbij de zaken administratief volledig en correct worden afgewerkt, de nodige communicatie wordt verzorgd, en bijhorende evaluatie- documenten en attesten worden aangeleverd. SIOS maakt voor al zijn beheer gebruik van Coachview.net om te voorzien in een perfecte organisatorische en administratieve afhandeling

Algemeen kan onze werking en aanpak worden getypeerd als:

 • Operationeel gefocust (vloerwerking)
 • Mensgericht (gericht op de persoon in of achter het proces)
 • Pragmatisch
 • Gebaseerd op ervaring en expertise
 • Op-maat aanpak vanuit de vraagstelling of problematiek
 • Adviserend en probleemoplossend
 • Klantgericht

Voor bijkomende vragen contacteer ons:

Barbara Devriese
+32 (0) 9 / 220 . 93 . 85
barbara.devriese[at]sios.be
info[at]sios.be