Home  /  Waarden

waarden in onze SIOS organisatie

Bij SIOS staat de klant centraal en streven we voortdurend naar een kwalitatieve dienstverlening d.m.v. maatwerk, problem solving en flexibiliteit in denken en handelen. Innovatie is de rode draad in onze werking én vormt de basis voor de lange termijn relaties met onze klanten.


Kwaliteit

SIOS streeft naar een kwalitatieve dienstverlening, doordacht en uitgebouwd, en met de juiste mensen / begeleiders.

Flexibiliteit

SIOS hanteert een maximale dynamiek en aanpassing tav (de vragen van) haar klanten. Lesgevers en begeleiders leggen dezelfde accenten naar hun cursisten. SIOS-flexibiliteit stopt waar niet-kwaliteit begint.

Innovatie

SIOS streeft op continue wijze naar vernieuwende concepten en mogelijkheden tot digitalisering.

Klantgerichtheid

Onze klant staat volledig centraal in ons behandelen, de SIOS-werkwijze is er op geënt een samenwerking te bewerkstelligen die evolueert van klantrelatie naar partnership.